Vi gör allt från första till sista spadtaget!

 

 

 

Husgrunder

Vi utför totalentreprenader av husgrunder, där vi utför både det förberedande schaktarbetet och gjuter eller murar grunden.

 

Dränering

Vi utför omdränering av byggnader, inklusive isolering av källargrunden, då vi i första hand använder oss av dräneringsskivan Isodrän.

 

Trädgårdsanläggning

Vi utför allt inom trädgårdsanlägggning, såväl villaträdgårdar som offentliga ytor för kommuner, kyrkor och fastighetsägare. I företaget finns stensättare och vi lägger betongplattor, bygger murar av betongsten såväl som natursten, planterar samt anlägger gräsmattor. 

   

Avloppsanläggningar

Vi schaktar för el och VA samt anlägger enskilda avlopp.

 

Trädbeskärning

Vi beskär både träd och planteringar samt åtar oss röjningsuppdrag.

 

Lekplatser

Vi förmedlar lekplatsbesiktning samt monterar lekplatser.

 

Sopor

Behöver ni nya lösningar på sophanteringen? Vi gräver ner både Moloker och Markbehållare med fler lösningar.

 

Se referensbilder här!